Laikanok
ราคาทองสมาคม
[ ดูย้อนหลัง ]
รับซื้อ
ขายออก
ต่างประเทศ
ค่าเงิน
THB/USD

ราคาทองคำวันนี้ และราคาทองคำย้อนหลัง# วันที่ ราคารับซื้อ ราคาขายออก ทองคำต่างประเทศ
1 25-05-2017 14:41:57 20,300 20,400 1,259.00 US$

แสดงราคาทองคำย้อนหลังและการปรับเปลี่ยนราคาทองระหว่างวันตามประกาศสมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association)

โดยแสดงรายละเอียดประกอบด้วยราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% ซึ่งเป็นชนิดทองคำมาตราฐานการซื้อขายในประเทศมากที่สุด รวมถึง ราคาทองคำตลาดโลก(Gold Spot) ค่าเงินบาท และราคาทองที่ปรับขึ้นและลงในแต่ละครั้ง